Optimister stressar mer sällan

Är optimister bättre på att tackla stress – eller är de bättre på att undvika stress?

En ny studie från Boston University School of Medicine har studerat frågan genom frågeformulär där 233 äldre män svarat på hur optimistiska de var.

14 år efter det första frågeformuläret samlades in fick deltagarna rapportera vilka stressade situationer de utsattes för, under åtta års tid.

Resultaten visade att de flesta upplever viss grad av stress i vardagen. Det kan vara konflikter med kollegor eller att uppgifter hopar sig. Optimisterna tacklade stress på liknande sätt som pessimisterna, och de hämtade sig inte snabbare från stressade situationer. Däremot såg forskarna att optimisterna hamnade i stressade situationer mindre ofta.

Någon tydlig förklaring på varför det förhåller sig så kunde inte studien svara på. Men en möjlig förklaring forskarna lyfter fram är att optimister troligen inte upplever stress på samma sätt som pessimister. På så vis upplever optimister sig mer tillfreds generellt.

Källa: Boston School of Medicine,

Text Ulrika Hoffer Foto Istock