Omega-3 kan hjälpa immunförsvaret mot covid-19

Omega-3-fettsyror kan skydda mot de allvarligaste sviterna vid svår covid-19, som sepsis och hjärtsvikt.

Hos patienter med covid-19 till följd av infektion med sars-cov-2-virus överaktiveras immunförsvaret och kroppens aktivering av vita blodkroppar. Det kan leda till en så kallad systemisk inflammatorisk storm. Något som förvärrar sjukdomstillståndet och kan orsaka komplikationer som sepsis och hjärtsvikt. Intravenös behandling med omega-3-fettsyror hos äldre patienter med sjukhuskrävande vård av covid-19 verkar kunna ha positiva effekter på immunsvarets förmåga att hantera viruset. Det visar en studie vid Karolinska institutet.

Den aktuella studien visar att omega-3-fettsyror kan stimulera en aktiv utläkning av inflammation, utan att hämma immunsvaret. Genom att påskynda inflammationens utläkning utan att kompromettera kroppens immunförsvar skulle det kunna vara möjligt att motverka de allvarligaste komplikationerna av covid-19, tror forskarna.

Studien ägde rum under 2020, i ett tidigt skede av pandemin när det inte fanns färdiga vaccin. Den omfattar 22 äldre sjukhusvårdade covid-19-patienter. Hälften blev lottade till intravenös behandling med omega-3-fettsyror i fem dagar och hälften till intravenös tillförsel av motsvarande volymer koksalt.

– Först visade vi att fettsyremetabolismen till inflammationsläkande molekyler blev stimulerad hos patienterna som behandlades med omega-3-fettsyror. Genom att isolera immunceller före, under, och efter behandlingen kunde vi visa att immunfunktionen blev förbättrad, säger Magnus Bäck, överläkare i kardiologi och professor vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet i Solna.

Källa: Karolinska institutet

Text Ulrika Hoffer Foto Istock