Ny app underlättar råd om fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet på recept (FAR) är ett sätt att förbättra kondition och hälsa. Men för att kunna ordinera rätt träningsdos för patienter behöver många individuella faktorer vägas in. Nu har forskare vid Lunds universitet utvecklat en app som snabbt gör jobbet.

Nedsatt kondition ses både hos friska och hos personer med olika sjukdomstillstånd. För att främja hälsan men också förhindra eller förbättra  högt blodtryck, stroke, kärlkramp, hjärtinfarkt, diabetes, benskörhet och depression, behöver hälso- och sjukvårdspersonal kunna stödja personer att öka sin aktivitetsnivå. För att kunna ordinera patienter rätt dos fysisk aktivitet på recept, behöver vårdpersonalen ta hänsyn till en mängd individuella faktorer.

För att bedöma en persons nuvarande kondition är det mest exakta måttet mätning av syreupptagningsförmågan genom olika konditionstest. Men testerna är avancerade och tidskrävande. Både dyr apparatur och utbildad personal är en förutsättning.

RPC-skalan

Ett enklare sätt är att personen själv får bedöma sin kondition med den så kallade RPC-skalan (Rating of Percieved Capacity). Det är  en metod som Anita Wisén har utvecklat. Skalan finns väl beskriven i FYSS, som är ett evidensbaserat stöd vid fysisk aktivitet på recept och en motsvarighet till FASS.

– Skalan finns också med som relevant bedömnings- och utvärderingsinstrument vid prevention och vid olika sjukdomstillstånd. Genom att skatta upplevd ansträngning på en skala med metabola ekvivalenter, kan man räkna ut personens maximala syreupptag, säger Anita Wisén..

Doseringen av träningen är central, men den kan vara klurig att räkna ut. Det finns därför ett behov av att automatisera uträkningarna och tydliggöra råden om träningsintensitet för olika individer.

– Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal kan individualisera sin rådgivning och inte bara ge generaliserade råd när typ och intensitet ordineras vid förskrivning av konditionsträning, säger Anita Wisén.

Hon bestämde sig därför för att utveckla appen ”Min kondition – RPC”. Appen gör automatiskt individbaserade uträkningar av konditionsnivå och rekommenderad intensitet när man matat in grundfakta som kön, ålder, vikt och längd samt skattad konditionsnivå på RPC-skalan. På så vis kan hälso- och sjukvårdpersonal snabbare och enklare ge individuella råd om vilken typ av konditionsträning som passar. Men också lämplig intensitet och pulsintervall.

Källa: Lunds universitet, lu.se

Text Ulrika Hoffer Foto Istock