NRN-möte för de nordiska zonterapiförbunden

Årets möte för NRN (Nordic Reflexology Network) blev inte som vanligt men blev ändå av i slutet av januari tack vare bra tekniska lösningar.  Det blev ett zoom-möte där Finland i år var värd för mötet.

13 personer blev det totalt som deltog från Norge, Finland, Sverige och Danmark. Island som också ingår i det nordiska samarbetet  var också inbjudna men fick förhinder.

Först på agendan i år blev såklart ”covid-situationen” och hur den påverkat våra verksamheter. Danmark och Norge har samma regler för ekonomisk ersättning för förlorad inkomst som vi har i Sverige. Det vill säga att har du inte tjänat tillräckligt mycket så får du ingen ersättning. Danmark har varit hårt drabbat på grund av att de haft ”lockdown” i omgångar. Det har givetvis varit ekonomiskt kännbart. Norge har även de haft det kämpigt. Finland och Sverige har klarat sig något så när.

En av de stora frågorna i år var momssättningen i de olika länderna. Sverige har alltid betalat moms men varken Danmark eller Norge har haft moms på zonterapi tidigare. Finland har 24 procent och Danmark endast 8 procent i moms och de jobbar hårt via olika kanaler precis som Sverige för att lätta på momsen.

Branschen har det tufft just nu i de flesta länder på grund av pandemin men också genom diverse motstånd från den konventionella läkarvetenskapen. Danmark har haft en enorm positivitet och framgång gällande komplementära behandlingar. De har fått behandla barn under 8 år och även cancerpatienter, vilket inte varit möjligt i Sverige eller Finland. Nu måste Danmarks zonterapeuter göra om delar av sin utbildning och får göra vissa tester för att få fortsätta jobba som terapeuter.

Norge och Finland jobbar även de för att höja kompetensen för zonterapeuter vilket vi även gör i Sverige via förbundet.

Flera av de nordiska länderna arbetar ständigt med olika forskningsprojekt för att zonterapi skall bli mer accepterat som behandlingsform.

Här kommer länkar med intressant läsning om zonterapi:

https://nafkam.no/en/report-use-complementary-and-alternative-medicine-cam-norway-2018

https://reflexology.report/reflexology-on-premenstrual-syndrome/

https://reflexology.report/the-effect-of-educational-program-for-new-mothers-about-infant-abdominal-massage-and-foot-reflexology-for-decreasing-colic-at-najran-city/

Text Helene Rühling Foto Istock