Mia Josjö är Kroppsterapeuternas ordförande.

Mia Josjö: ”Tydliga riktlinjer ger stöd och skapar kvalitet i det strategiska arbetet”

– Vi lever i en föränderlig värld där utveckling sker väldigt snabbt, allt är tillgängligt och förutsättningar förändras. Det innebär att vi som förbund måste ligga steget före, och anpassa och uppdatera oss, säger ordförande Mia Josjö som sammanfattar senaste tidens strategiska arbete inom förbundet.

Kroppsterapeuterna har alltid haft kvalitetsfrågor och etiska frågor högt på agendan. Det senaste året har även hållbarhet lyfts in som ett prioriterat område som nu får en egen policy.

– Ibland kan man undra över allt detta med policys och riktlinjer, vi är ju inga poliser. Men hela poängen med dessa är att skapa ett ramverk för medlemmar att verka tryggt och fritt inom, där det finns definierat vad som också är viktigt att tänka på när man representerar Kroppsterapeuterna.

Hon betonar att det alltid är upp till var och en att sätta sina egna gränser.

– Känner man sig minsta osäker, till exempel när det gäller att behandla barn under 18 år, så säg nej och hänvisa vidare. Förbundet kan hjälpa till att tydliggöra de ramar som vi måste förhålla oss till, utifrån yrkesetik och lagstiftning. Men inom dessa ramar är det upp till var och en att sätta sina egna begräsningar utifrån yrkeskompetens och erfarenhet.

Femårsplan för strategiska arbetet

Styrelsen arbetar med den strategiska översikten i femårscykler. Nu kommer även en kontinuerlig uppföljning att göras hur väl det strategiska arbetet tar sig ut i praktisk handling.

– Vi jobbar utifrån en modell där vi sätter mål som ska vara realistiska och mätbara. Vi i styrelsen skapar det övergripande strategiska riktlinjerna och kansliet står för genomförandet. Att vi nu kommer att lägga större fokus på utvärdering av de olika insatserna är för att vi ska kunna jobba långsiktigt och höja både medlemsvärdet och statusen för medlemmarna.

Att anpassa sig till den omvärld vi lever i är centralt och för förbundet är det en prioriterad fråga att på bästa sätt nå ut till och engagera de yngre.

– Vi genomgår ett generationsskifte, där äldre medlemmar går i pension. Vi måste hitta sätt att göra oss relevanta för de yngre målgrupperna och bli bättre på att kommunicera på deras villkor. Hållbarhet är en sådan fråga som engagerar många unga, men kanske främst med blicken utåt, på världen runtomkring oss. Hur kan vi få upp intresset för vikten av personlig hållbarhet, som är viktig för att kunna hålla för den som är engagerad i större frågor? Där har vi ett stort arbete att göra.

Text Ulrika Hoffer Foto Annika Falkuggla