Kinesiologerna i IASK träffades online i augusti för att utbyta erfarenheter från sina respektive länder.

Kroppsterapeuterna inspirerade kinesiologer på IASK-möte

Den 25 augusti så var Kroppsterapeuternas generalsekreterare Desiree Blomberg med och bidrog till god stämning och inspiration till andra länders kinesiologförbund, på ett onlinemöte som IASK (International Association of Specialized Kinesiologists) arrangerade.

Sabine Rosén, ordförande i IASK, rapporterar från mötet:
”Med oss online hade vi kinesiologer som representerande bland annat Australien, Kanada, Hongkong, Sydafrika, Tyskland, England, Ryssland och Italien.

Aktuellt för de flesta internationella förbund är att hjälpa sina medlemmar med deras företagande. Och här ligger Kroppsterapeuterna otroligt långt fram! Jag, som var med i mötet både som Kroppsterapeuternas internationella representant och också som ordförande för IASK, var så stolt och imponerad över proffsigheten när Desiree Blomberg generöst kunde berätta och bjuda på vad vi har gjort i Sverige, och vad som är på gång nu under hösten. Det här att överföra idéer och framför allt lösningar, till varandra, för att inte ”uppfinna hjulet” flera gånger är värdefullt.

Utöver företagandediskussionen så var det som alltid intressant att jämföra förutsättningar för kinesiologer världen över. Inte minst för att underlätta diskussioner som bland annat har att göra med reglering av nivåer för utbildning.

Vi enades om att synas online några gånger per år, som ett komplement till de årliga träffar IASK arrangerar i verkligheten – och just dessa ser vi ju såklart fram emot, så att vi kan ge storkramar till varandra.

Text Sabine Rosén Foto Istock