Ingunn Sjöström Sneli är idéastronaut och har en bakgrund som beteendevetare med en master i entreprenörskap.

Kreativitet går att öva upp

Vissa har kreativiteten i sig naturligt. Andra har lättare att fastna i analysstadiet och avfärdar idéer innan de ens fått utveckla sig. Men ha förtröstan, kreativitet kan övas upp och det finns tekniker för att jobba med kreativa processer. Det säger Ingunn Sjöström Sneli, som jobbar med kreativa processer på företag och reklamskolor.

– Kreativitet handlar om att komma in i tankegångarna som föder idéer. Analysarbetet kommer senare och ska inte vara en del av själva idéarbetet. Det är så affärsutveckling går till och det är en nödvändighet för att följa med i utvecklingen och inte bli omsprungen av konkurrenterna.

Hon menar att kreativa processer som en del i affärsutvecklingen fungerar i alla branscher, även om vissa verksamheter kan ha lättare att komma in i kreativa tankebanor. Just egenföretagare kan vara utmanade i att de just är egenföretagare, det saknas kollegor att vara kreativ tillsammans med och det saknas en chef som tar ansvar för att nya idéer förverkligas och inte hamnar i en byrålåda. Då kan lösningen vara att ta hjälp av både kollegor från den egna branschen, men också personer som jobbar i helt andra sammanhang. Kanske kunder, rent av?

– Är gruppen allt för homogen, blir det lätt att man tänker på samma sätt. Dra gärna in människor från andra branscher, som kan hjälpa till med helt andra infallsvinklar.

En frågeställning i taget

En annan viktig sak att tänka på är att man bara väljer att jobba med en frågeställning i taget.

– Fokusera hellre på hur du kan nå fler genom exempelvis Instagram, helt specifikt. Det blir en helt annan process än om man tar ett bredare grepp och frågar sig hur man ska marknadsföra sig generellt eller hur man ska få fler kunder. Det är lätt att man vill täcka så mycket som möjligt, men det blir ofta svårt att hantera då.

Att gå in en kreativ process med rätt inställning är också avgörande. Det ska vara kul och miljön ska vara tillåtande och förlåtande.

– Det handlar om att bryta sina gamla tankemönster. Då behöver man ställa sig frågor ur andra perspektiv. Hur skulle till exempel en fyraåring ha löst problem? Hur skulle Kalle Anka ha gjort? Det är så lätt annars att man börjar analysera idéerna innan man ens har skapat dem. Men då är vi inte kreativa. Alla idéer, även knasiga, är en möjlighet för dig eller någon annan att spinna vidare på och kläcka en annan idé, med utgångpunkt i den knäppa. Det är en process.

Ett annat sätt att utmana sin kreativitet är att använda sig av olika begränsningar.

– Om jag inte kan göra xx, vad har jag då? Vad kan jag göra utifrån de förutsättningarna? Det är ju i kriser som kreativitet föds. Det ser vi nu, det såg vi under andra världskriget. Kriser behöver inte bara vara negativt, man måste bara försöka se möjligheterna, även om det kan vara svårt.

Sålla bland idéerna

När Ingunn Sjöström Sneli har kreativa workshops på företag går hon helt konkret till väga och skriver upp alla idéer på post-itlappar som placeras på väggarna, som alla kan gå runt och läsa. Efter själva idéprocessen handlar det om att landa i idéerna och sålla. Vissa saker är direkt olagliga, andra är på olika sätt orealistiska. Då faller en del bort, men det finns alltid guldkorn att jobba vidare med.

För att påminna deltagare om att inte avfärda idéer under den kreativa processen har hon även med sig röda och gula kort.

– Det är ett språk som alla förstår. Negativa kommentarer tar luften ur de som vill bidra till idéarbetet och det måste hindras. Så bestäm regler i förväg, om någon är negativ och får rött kort, vad är straffet för det? Det kan ta ett tag att få in alla på samma spår, men sen brukar det lätta.

När man har uttömt alla idéer, mer eller mindre galna, ser man hur pass väl de svarar på den ursprungliga frågeställningen. Sålla bort de som inte gör det. Låt idéerna sedan ligga ett par dagar. Stäm därefter av hur de kan utvecklas för att stämma med budget, tidsperspektiv, lagar och så vidare.

– Ta sedan de idéer som är bäst och gör en ny idéprocess på dem. Hur kan de kombineras och vidareutvecklas? Vad kan utvecklas till något som kan implementeras. Det viktigaste är att man gör någonting, ofta blir det ringar på vattnet.

Från idé till handling

En del har varit med på större arbetsplatser och gjort kreativa övningar, men sedan upplevt att det ändå inte händer något, ledningen tar inte idéerna vidare. För en egenföretagare är det annorlunda, där är man själv ansvarig för om idéerna blir verklighet eller inte. Det finns inga långa processer från beslut till implementering.

– Som företagare måste man våga och testa. Om man inte implementerar något, så händer inget. Det är viktigt att man gör något av det kreativa arbetet man investerar och vågar ta steget och testa sina idéer. Så får man utvärdera. Fick jag fler kunder? Kostade det mer? Nådde jag fler på Instagram? Men man måste också vara medveten om att det kan ta tid att se resultat.

– Vissa saker funkar, andra funkar inte. Man måste testa. Vi i Norden har ofta en känsla att vi inte ska misslyckas, det är inte så socialt accepterat. I USA är det däremot helt okej att ha ett par konkurser i bagaget innan man väl lyckas. Att lära sig att det inte funkade är också en viktig del i utvecklingen, allt som vi kan lägga i erfarenhetsryggsäcken är värdefullt.

Text Ulrika Hoffer Foto Privat