Ing-Marie Hagström inspirerade zonterapeuter

Nätverksgruppen för zonterapi höll i januari en inspirationsdag med utbildaren Ing-Marie Hagström. Helene Rühling rapporterar från mötet .

”I januari arrangerade Nätverksgruppen för zonterapi en uppskattad inspirationsdag med Ing-Marie Hagström, zonterapeut och utbildare. Träffen ägde rum i Smedby gårdsbutik utanför Arboga och på grund av pandemin blev det inte så många deltagare som vi räknat med. Men för oss som var med så blev det påfyllning i kunskapsbanken.

Ämnen för dagen var bland annat hur vi behandlar och förebygger trauma, stress, hjärndimma, kronisk trötthet och immunförsvaret. Vi fick även en lektion i hur vi håller oss friska livet ut. Det handlade om mindset, ph-balans och bra mat.

Ing-Marie jobbar även med blodanalys och erbjöd sig att visa oss hur det går till genom att en av oss ställde upp. Vi fick då se och förklarat för oss hur vi ska se på cellerna. Detta för att få lite vägledning vad som behöver korrigeras i kroppen.

Ing-Maries vision är att:

  • Sprida den integrativa zonterapin över världen
  • Bygga broar mellan österländska och västerländska synsätt på hälsa och läkekonst
  • Öppna nya vägar till bättre hälsa
  • Samarbete i team utvecklar dialogen med klienten i fokus och ger bättre och effektivare behandlingar

    Ing-Marie Hagström

    Ing-Marie Hagström, zonterapeut och utbildare.

Eftersom så många inte kunde deltaga på grund av pandemin så kommer det att bli en 1,5 timmes kvällsföreläsning online med Ing-Marie den 8 mars. Information om denna träff har gått ut till förbundets zonterapeuter.”

Vill ni veta mer om Ing-Marie Hagström så kan ni gå in på:

integrativzonterapi.se   

Text Helene Rühling Foto Helene Rühling/Istock