Inbrottsskydd – viktigt med rätt skyddsklass i din lokal

I din Företagsförsäkring Grund (som ingår i medlemskapet i Kroppsterapeuterna) ingår inbrottsförsäkring. Men det är viktigt att se över sitt inbrottsskydd så att försäkringsbolagets krav är uppfyllda vid eventuellt inbrott. 

Kortfattad information om Skyddsklass 1

För inbrottsförsäkringen gäller att försäkringslokalen ska uppfylla mekaniskt inbrottsskydd i lägst skyddsklass 1.
Nedan följer några anvisningar för inbrottsskydd.

Försäkringslokalens omslutningsyta ska i sin helhet ge ett efter förhållandena bra skydd mot inbrott. Ett inbrottsskydd ska försvåra för obehöriga att ta sig in i lokalen och även försvåra bortförande av egendom. Dessutom ska inbrottsskyddet verka avskräckande för en eventuell angripare. Tänk på att god belysning och fri insyn även minskar risken för inbrott.

I omslutningsytan ingår väggar, golv, tak samt dörr, port, lucka och fönster med tillhörande lås- och reglingsanordningar. Inbrottsskyddets alla delar ska vara i gott skick och monterade enligt tillverkarens anvisningar.

Tänk även på följande:

  • Utåtgående dörr ska ha godtagbar bakkantssäkring
  • Lås med enbart snedställd låskolv är inte godkänt.
  • Ett godkänt lås får ej ha vred på insidan, om vredet inte kan spärras eller frikopplas
  • Om det sammanlagda värdet av datorer som förvaras i samma försäkringslokal överstiger 1 PPbb ska öppningsbart fönster vara stängt och låst med godkänt fönsterlås.

Stöldskyddsföreningen anger normer för vad som enligt ovan avses med godkänd och godtagbart. Kontakta gärna en låssmed för vidare information.
Läs mer om Skyddsklass 1 på Svedeas hemsida:
www.svedea.se/media/79641/skyddsklass1.pdf

Vill du veta mer?

För mer information eller för att teckna försäkring, kontakta Nordic grupp.
Telefon: 0470-75 12 00
Epost: [email protected]
www.nordic.se

Text Kroppsterapeuterna/Nordic försäkring Foto Pixabay