Gräv där du står – workshop om företagande för medlemmarna

Nyligen genomförde Kroppsterapeuterna en workshop på temat Gräv där du står, för medlemmar som vill utveckla sitt företag. Initiativet kom från Årets medlem 2021, Sabine Rosén, som har både engagemang och stor erfarenhet av affärsutveckling för kroppsterapeuter. Minna Fahlström var en av medlemmarna som deltog.

– Som förbund och medlemsorganisation är ett av våra löften att hjälpa våra medlemmar med sitt företagande. Många har stor passion för sitt yrkesutövande, men kanske inte lika stor passion för att driva sitt företag rent administrativt. Det kan vara lätt att prioritera bort, speciellt nu när det varit svåra förutsättningar under lång tid för många, säger Desiree Blomberg, generalsekreterare.

I fokus för kursen var att utveckla sitt företagande utifrån de resurser deltagarna har här och nu, och kartlägga vad som kan göras bättre och mer effektivt.

– Den här första omgången var en testworkshop, och intresset var stort! Vi fick över 80 anmälningar till 15 platser. Det fanns vissa krav, som att man ska vara beredd att lägga tid på arbetet och hjälpa varandra, byta idéer, tankar och erfarenheter. Alla våra medlemmar är väldigt kompetenta, har olika styrkor och samtidigt har de liknande utmaningar vilket gör att det blir intressanta dialoger.  Nu planerar vi för en ny omgång längre fram i vår. Då kommer vi vara extra tydliga med att det finns förväntningar på deltagarna. De behöver vara aktiva genom hela förloppet.

Prissättning svårt

Sabine Rosén ledde delarna som handlade om att hitta sina värdeord och en djupare förståelse av värdeord kopplat till sitt företagande. ”Vem är du och vad vill du förmedla”. Hon ledde även styrning av företaget och hur man ska räkna ut sitt pris och värdera sin tid. Desiree Blomberg höll i delarna som handlade om PR och sociala medier, kommunikationstrender och vad som är viktigt att tänka på gällande företagandet ur ett kommunikationsperspektiv. Slutligen skulle alla kunskaper  sammanställas i en kundresa, för att förmedla helheten, en förståelse för hur alla delar hänger ihop och varför det är viktigt.

– Jobbigast för många var den del som handlade om prissättning. Det är svårt att ta betalt när vi är passionerade och vill hjälpa andra. Att värdesätta oss själva och vår tid. Många glömmer bort att ta hänsyn till pension, buffert, vissa kostnader, återinvestering och kostnaden för tiden att utveckla företaget, säger Desiree Blomberg.

Minna är nöjd med workshopen om företagande

En av deltagarna var Minna Fahlström, yogalärare med egen studio, som tyckte att workshopen gav många nya insikter.

– Jag insåg hur viktigt det är att avsätta tid för att skapa strukturer. Det innebär att jag måste våga ta större kostnader för att få hjälp med administration och bokningssystem. På så vis kan jag frigöra tid för utveckling. Jag har också beslutat mig för att gå från enskild firma till aktiebolag.

Hon är nöjd att hon valde att gå och fullfölja kursen, även om det krävde både tid och engagemang.

– Jag pluggar även till ACT-terapeut, så jag var osäker på om jag skulle hinna, med de övningar vi hade att göra mellan gångerna. Samtidigt kände jag ändå att det här var något att haka på. Under pandemin har det blivit tydligare att det inte är hållbart i längden att köra på med fler tjänster och klasser, även om de senaste åren krävt det. Jag behövde inspiration för att väcka kraften att ta tag i det affärsmässiga för att bygga ett mer hälsofrämjande företagande och arbetssituation för mig själv. Leva som jag lär utifrån min idé och värderingar som också hänger ihop med företagets värdeord.

Minna Fahlström var deltagare på kursen Gräv där du står.

Minna Fahlström var en av deltagarna på workshopen ”Gräv där du står”.

Se till alla kostnader

Ett annat resultat för Minna Fahlström var att hon valde att höja sina priser efter årsskiftet.

– Att skilja på vad som är marknadsmässiga priser kontra vad det faktiskt kostar mig att hålla en viss typ av klass för att jag ska kunna försörja mig blev också tydligt. Att tänka på att räkna in egenavgifter, semester, pensionsavsättning, teknik, programlicenser för bokföring, redovisning och Zoom till exempel. Dessutom anpassa prissättningen till hur jag erbjuder mina tjänster, lokalens storlek, vilken upplevelse jag vill erbjuda deltagarna och den kompetens och erfarenhet jag har. Det måste alltid finnas ett affärsmässigt perspektiv.

Justera värdeord

Även marknadsföringen fick ett lyft efter kursen, med finjusteringar på den nya hemsidan och en omvärdering av de värdeord hon tidigare valt.

– Bortsett från de mer ekonomiska frågeställningarna lade jag också fokus på hur min verksamhet profileras och hur värdeord bör synas, upplevas och kännas i mötet med mitt företag. En konkret sak jag gjorde direkt efter första workshopen var att jag lade ut testimonials från deltagare på hemsidan. Många lämnar ju omdömen på Bokadirekt, som jag bad om tillåtelse att använda.

Fakta

Namn: Minna Fahlström
Gör: Yogalärare, driver Tyresö Yogacenter
Verksam i: Stockholm
Antal år i yrket: 6

Text Ulrika Hoffer Foto Privat