Gemensamt remissvar från friskvårdsbranschen

Kroppsterapeuterna och fem andra aktörer i friskvårdsbranschen skickade den 25 februari ett gemensamt remissvar till Socialdepartementet. Svaret gällde promemorian Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Förutom Kroppsterapeuterna står Yrkesmassörernas Förbund, Axelsons Institute, Bergqvists Massage och Friskvårdsutbildningar och Skandinaviska Förbundet Komplementärmedicin bakom remissvaret.

Sammanfattning 

  • 20 000 inom yrket kvalitetssäkrade och certifierade massörer, massageterapeuter och medicinska massageterapeuter önskar att undantas i en tillfällig nedstängning. Vi yrkar på att vi har en viktig roll för människors liv och hälsa under pandemin.
  • Vi arbetar kliniskt, en till en, och under hygienregler i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer gällande arbete under covid-19.
    Alla kvalitetssäkrade/certifierade yrkesverksamma terapeuter utför medicinskt motiverade behandlingar och avlastar vården genom behandling av muskuloskeletala besvär samt lindrar tidiga psykosociala besvär. Besvär som ökat kraftigt p g a hemarbete med undermålig ergonomi och ökad social distansering.
  • Vi önskar också ett förtydligande av ekonomisk ersättning för våra medlemmar. Minst 90 % har enskild firma där lön inte räknas in som kostnad och om en tillfällig nedstängning sker står dessa utan inkomst.

Här finns remissvaret att läsa i sin helhet

 

Text Kroppsterapeuterna Foto Istock