Massagebehandling för mental och fysisk återhämtning till personalen inom hälso- och sjukvård efter pandemin.

Friskvård för sjukvården

Ett statsbidrag i form av en återhämtningsbonus har gjort det möjligt för vårdpersonalen på Södersjukhuset i Stockholm att få massage på arbetstid.

Tiden efter pandemin har inneburit en form av nyorientering för många. Återhämtning, att hämta oss själva åter är viktigt, särskilt för vårdpersonalen som stått i frontlinjen i vårt samhälle. För att främja ett hållbart arbetsliv inom vården fick Socialstyrelsen 2022 i uppdrag av regeringen att fördela ett statsbidrag (återhämtningsbonus) till regioner och kommuner som kan nyttjas av vårdpersonal inom hälso- och sjukvård.

Syftet med statsbidraget är att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personalen inom dessa verksamheter. På Socialstyrelsens hemsida finns tydliga villkor för vilka som kan och får ansöka om statsbidrag. Sista ansökningsdagen var 30/3-2022.

Återhämtningsbonus

I våras ansökte Södersjukhuset (SÖS) om statsbidraget, regeringens ”återhämtningsbonus”. Pandemin har bidragit till ökade fysiska besvär ibland annat i rygg och axlar samt ökat behov av vila och återhämtning för personalen inom hälso- och sjukvård. Massage var en åtgärd som personalen på Södersjukhuset önskade och som sedan ledning och chefer valde att ansöka om medel för genom statsbidraget.

De ville erbjuda personalen massagebehandlingar för mental och fysisk återhämtning. Genom avtal med sin företagshälsovård togs det fram tillfälliga massageinsatser med syftet att arbeta utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

– Givetvis måste man ha med sig högsta ledningen på sjukhuset för en sådan här satsning. Medlen kommer från statsbidrag och ska förvaltas väl, säger Mariette Veideskog som är arbetsmiljöspecialist och sektionschef i hälsoteamet på HR-avdelningen på Södersjukhuset.

Strategiskt hälsoarbete

Hon belyser vikten av ett strategiskt hälsoarbete i organisationer för att skapa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetsplatser.

– Statsbidraget har möjliggjort och varit en del av återhämtningsarbetet på Södersjukhuset, säger Mariette Veideskog.

För att kunna erbjuda cirka 5 000 massagebehandlingar för alla anställda under hösten 2022 inledde sjukhuset ett samarbete med en etablerad massageleverantör. Planering och koordinering var en viktig del i arbetet. Så här säger Lars Carlstrand som är leverantör:

– När vi fick frågan om vi ville vara med i denna insats för återhämtning var det självklart att vi svarade ja. Det känns fint att vi får ta hand om dem som har det ärofyllda arbetet att ta hand om sjuka i vårt samhälle.

Inspirationsvecka

Som ett första steg för att introducera massageprojektet anordnade hälsoteamet på Södersjukhuset en inspirationsvecka där massagen var en del bland många aktiviteter. Under veckan var det fem massörer som gav cirka 500 massagebehandlingar på stol till personalen från alla avdelningar.

Eventet höll till på sjukhusets träningsanläggning och behandlingarna var 20 minuter. Arbetsdagens vårdrutiner och arbetsuppgifter gör det svårt att gå ifrån, att erbjuda massage utan förbokning gjorde det lättare för personalen att ta en massage när det passade dem. Även affischer sattes upp för att nå ut med information om projektet.

Efter inspirationsveckan var det sedan klart för avdelningschefer att boka upp massagetider och för att det ska vara lättillgängligt erbjuds massagebehandlingar på varje avdelning. Bänkar och tillbehör förvaras i ett separat rum och hämtas av massören varje dag.

Under ett samtal med massören Ellen Nordlund, en av dem som arbetar i projektet, går det inte att ta miste på att hon uppskattar sitt uppdrag.

– Det känns givande och roligt. Det är tacksamt att ge massage till dem som ger så mycket av sig själva till de sjuka.

Olika behov

Ellen har jobbat som massör på företag i ett år och projektet på SÖS känns speciellt. Hon säger att hennes behandlingar handlar om att ta hand om både den inre och den yttre hälsan och att det hänger ihop. Det blir tydligt i hennes behandlingar att massagen alltid är individuell och behoven av massagebehandlingen är helt olika beroende på vad personen behöver. En del vill bara slappna av och vila medan andra kan fråga mer om kroppen och vill ha tips på bra övningar som skapar fysisk balans. Ellen pushar ingen, det är kundens behov som får styra, att vara lyhörd och känna in är en viktig del.

– Det finns många anledningar till att gå på massage och jag anpassar mig utifrån personen jag har framför mig just då, säger hon.

Meningsfullt

Ellen tillägger att det känns extra meningsfullt att massera på ett sjukhus där behovet av återhämtning är stort och där det inte finns samma möjlighet att gå ifrån sitt arbete som det kanske gör på andra företag. Det kräver mycket logistik för personalen att få gå på massagebehandling för att ta hand om sin egen hälsa och återhämtningsbonusen gör detta möjligt.

Det är ingen tvekan om att friskvård är ett aktuellt ämne som diskuteras i många forum. Många företag arbetar idag systematiskt och strategiskt för att skapa en hållbar hälsa hos sina anställda. Massageprojektet på SÖS  belyser att behovet av friskvård är betydelsefullt. Fysisk och mental återhämtning är viktig och massage är ett uppskattat alternativ av många.

Text Maria Andersson Foto Johan Adelgren, Fotogruppen/Södersjukhuset