Digital hjälp effektiv för minskad alkoholkonsumtion

Att sluta eller minska sin alkoholkonsumtion kan vara svårt och det är inte alltid omgivningen är stödjande. Omkring tre av tio vuxna dricker alkohol i mängder som klassas som riskkonsumtion. Förutom de psykosociala problem det kan medföra ökar även risken för flertalet cancerformer, stroke och hjärtproblem.

Forskare på Linköpings Universitet har undersökt hur digitala hjälpmedel för att minska alkoholkonsumtion kan vara ett alternativ för den som vill ha hjälp, men kanske inte söker sig till en klinik för stöd.

Digitala verktyg kan skalas upp och användas av många utan att det kostar särskilt mycket mer. Det kan också passa bättre för personer som inte känner att de vill vända sig till hälso- och sjukvården. Ingen behöver veta om att man använder verktyget, vilket minskar den barriär som stigman kring att söka hjälp innebär.

Stigmatiserat att prata om alkoholkonsumtion

– Den som vill sluta röka blir peppad och stöttad av omgivningen, men det är stigmatiserat att prata om att man vill sluta dricka alkohol. Det finns en uppfattning om att man borde klara av att hantera sin alkoholkonsumtion och många låter bli att söka hjälp även om de vill ändra sitt beteende, säger Marcus Bendtsen, universitetslektor vid Institutionen för hälsa, medicin och vårdvetenskap vid Linköpings universitet och en av forskarna bakom studien.

För att undersöka om deras digitala intervention kunde bidra till att minska intag av alkohol ville forskarna nå personer i ögonblicket när de var motiverade att ta tag i sin alkoholkonsumtion. Studiedeltagarna rekryterades online genom riktade annonser som visades för personer som sökte information om hjälp att dricka mindre alkohol. De som valde att gå med i studien blev slumpmässigt fördelade i två grupper. Den ena gruppen fick tillgång till det digitala stödet direkt. Den andra gruppen blev erbjudna befintliga resurser på nätet och ombedda att motivera sig själva att minska sin konsumtion och senare få tillgång till det digitala stödet.

Digitalt stöd gav effekt

– Vid studiens start uppgav deltagarna att det var väldigt viktigt för dem att minska sin konsumtion av alkohol, men de flesta angav att de inte visste hur man gör. De som fick tillgång till den digitala interventionen började känna sig mer säkra i att de vet hur de faktiskt ska göra för att ändra sitt beteende, säger Marcus Bendtsen,

De som blev erbjudna stödet i mobilen fick varje söndag ett meddelande som på ett neutralt sätt uppmanade dem att utvärdera hur alkoholkonsumtionen sett ut den senaste veckan. Efter att deltagarna gjort en självskattning av hur mycket de druckit fick de tillgång till ett antal verktyg i mobilen. Stödet gav bland annat hjälp med att sätta mål för sig själv och hålla koll på sin alkoholkonsumtion över tid.

Efter fyra månader hade deltagarna som använt det digitala stödet ungefär 25 procent lägre alkoholkonsumtion än gruppen som inte fick stödet, vilket var en något större effekt än forskarna hade väntat sig.

Källa: Linköpings Universitet, liu.se

Text Ulrika Hoffer Foto Istock