Etikett: Alkohol

Alkohol – alltid bäst att avstå

Större konsumtion än tio enheter per vecka eller fyra vid samma tillfälle är att betrakta som riskkonsumtion och ökar risken för en rad olika sjukdomar. När Socialstyrelsens nya riktlinjer för alkoholkonsumtion presenterades i höstas blev reaktionerna många.

Digital hjälp effektiv för minskad alkoholkonsumtion

Att sluta eller minska sin alkoholkonsumtion kan vara svårt och det är inte alltid omgivningen är stödjande. Omkring tre av tio vuxna dricker alkohol i mängder som klassas som riskkonsumtion. Förutom de psykosociala problem det kan medföra ökar även risken för flertalet cancerformer, stroke och hjärtproblem.