Generalsekreterare Desiree Blomberg tillsammans med Ray Matson, ordförande i Svenska Friskvårdsförbundet på Frihamnsdagarna i Göteborg.

Desiree Blomberg: Starkast tillsammans!

Många av mina krönikor har handlat om samarbete, som jag så innerligt brinner för. Samarbete är vägen framåt, oavsett om det sker inom förbundet eller över gränserna.

Vi kroppsterapeuter står för flera utmaningar: Vi jobbar med oskyddade yrkestitlar, vi behöver tillväxt i form av yngre medlemmar, vi behöver delta i upphandlingsprocesser på rättvisa villkor, vi vill visa att vi på flera sätt kan samverka med och avlasta andra vårdprofessioner. Vi behöver synas. Och för att göra det på ett kraftfullt sätt så behöver vi mobilisera och samverka med andra aktörer som har samma intressen som oss.

I slutet av augusti ägde Frihamnsdagarna rum i Göteborg, en mötesplats för organisationer, politiker och andra beslutsfattare. Kroppsterapeuterna var där i sällskap av Yrkesmassörerna och Svenska Friskvårdsförbundet. I samlad trupp fick vi den genomslagskraft vi som enskilda förbund annars skulle ha svårt att få. Vi pratade med politiker och insåg hur det många gånger saknas kunskap och förståelse för vår bransch och våra utmaningar.

Frihamnsdagarna i Göteborg

Frihamnsdagarna i Göteborg presenterar sig som ”en demokratisk mötesplats som är öppen för allmänheten att besöka, där samtal och idéer som leder till förändring kan uppstå”.

Bra dialog

Vi träffade representanter från alla politiska partier utom Moderaterna och Sverigedemokraterna. Bäst dialog hade vi med Kristdemokraterna – så bra att vi har fått rätt kontakter för att göra en presentation av de frågor som är viktiga för oss. Vi har även en möjlighet att få till en dialog med såväl socialministern som näringsministern.

Hade det gått om vi dykt upp var och en för sig, och presenterat oss som representanter för tre olika förbund? Eller var det den samlade styrkan som gjorde att vi fick gehör? Jag tror förstås det senare.

Nu återstår mycket arbete för att följa upp alla dessa kontakter och de lärdomar vi dragit. Publiken på Frihamnsdagarna var förhållandevis ung och helhetstänk och hållbarhet drog mångas intresse. Dock saknades tydligt fokus på personlig hållbarhet, ett område vi ju är experter på. Kanske kan alltså Frihamnsdagarna vara en arena för förbundet att delta i mer aktivt kommande år?

Frihamnsdagarna i Göteborg

Text Desiree Blomberg Foto Privat