Deep tissue massage och klassisk massage

I oktober 2019 besökte massageterapeuten Art Riggs Stockholm för att ge en fem dagars workshop i Deep tissue massage and myofascial release för Kroppsterapeuternas medlemmar. Här beskriver han skillnaderna mellan deep tissue massage och klassisk massage.

Deep tissue massage och klassisk massage skiljer sig åt och kräver att vi börjar med att gå igenom några av de vanligaste missuppfattningarna:

”Deep tissue massage är smärtsam”

Denna uppfattning härrör från no pain, no gain-falangen, men det är en väsentlig skillnad mellan att arbeta hårt och att arbeta djupt. Fokus ligger helt enkelt på att arbeta sig ner till djupare lager av stress och spänning, med betoning på terapeutiska resultat och användning av några av de verktyg jag beskriver längre fram.

”Avslappningsmassage är bara skönt, deep tissue  är för specifika problem”.

Här föreligger två missuppfattningar; avslappningsmassage ger mycket mer än njutning. Det är en terapeutisk behandling av fler orsaker, bland annat ökad cirkulation och ackumulerade spänningar släpper. Dessutom finns det många som upplever deep tissue extremt behagligt, inte bara på grund av de långvariga effekterna och ökad prestationsförmåga i träningssammanhang, men också för att det känns skönt.

”Deep tissue massage kan innebära obehag och vissa risker”

Korrekt utbildning i deep tissue ger en betydligt mer omfattande bild av kontraindikationer och säker teknik än vad som ingår i många grundutbildningar. Det finns många varianter av utförandet av deep tissue, både vad gäller terapeutiska effekter och på vilket sätt det utförs, men med rätt utbildning, är behandlingen säker.

Terapeutiska effekter

Både som behandling och förebyggande av en rad olika mjukdelsrelaterade problem, bidrar deep tissue  med såväl förbättrad muskelfunktion som ökad rörlighet.

Ökad prestation

Oavsett om det är idrott, dans, yoga eller vardagsaktiviteter, kan vardagens stress resultera i förkortade muskler och begränsad rörlighet, som kan leda till smärta och obehag. Deep tissue massage lägger tonvikten på att sträcka ut korta muskler och fascia, som begränsar prestationsförmågan, till skillnad från att glida över vävnaden, som vid klassisk massage.

Bättre hållning

Just denna aspekt av deep tissue massage, fokuserar på en noggrann analys och systematisk, strukturerad plan för att förlänga korta muskler och fascia, som påverkar hållningen negativt, så att klienten obehindrat kan stå och sitta upprätt, samt röra sig fritt.

Emotionell och psykologisk frihet

Många människor spänner sina muskler vanemässigt, som ett skydd i stressade och obehagliga situationer. När dessa spänningar lossar, leder det i många fall till att emotionella spänningar också släpper.

Deep tissue tekniker

Deep tissue tekniker ger en bredare palett av verktyg än vad klassisk massage ger. Många människor är av uppfattningen att om armbågen används, så måste det vara effektivt, men armbågen möjliggör för terapeuten att använda sin kropp på korrekt sätt, så att denna inte spänner sig. Om du som terapeut är avslappnad, blir behandlingen mer effektiv.

För att komma igenom de yliga lagren kan knogar eller armbågar användas. Stora muskler kan kräva större tryck, från exempelvis underarmen.

Att utföra deep tissue

En stor skillnad mellan deep tissue och klassisk massage är att terapeuten inte använder massageolja. Olja försvårar möjligheten att fatta tag i och töja vävnader med oljiga händer.

Kanske är detta den största skillnaden mellan klassisk massage och deep tissue. Minimalt med olja gör att det behövs mindre kraft för att greppa vävnader, så i slutändan kan arbete faktiskt kräva mindre hårt arbete, än om du hela tidens ska parera att händerna glider för lätt.

Deep tissue går mer på djupet, men det innebär inte nödvändigtvis att det kräver hårdare tryck, då kraften går mer vertikalt ner i musklerna. Rörelserna blir kortare och långsammare. En behandling täcker inte alltid hela kroppen utan koncentrerar sig till specifika problemområden. Ibland måste klienten själv vara delaktig för att få musklerna att slappna av.

Även om det ibland kan innebära intensivt arbete, även för klienten, så ska deep tissue aldrig vara tvingande. Många upplever att en längre behandling på 75-90 minuter ger mest effekt.

Ingen tydlig gräns

Gränsen mellan deep tissue och klassisk massage är inte knivskarp. En bra avslappningsmassage ska ge avslappning och fokusera på specifika områden. En bra deep tissue massage ska också bidra till avslappning och välmående i huvudsak.

Som i alla typer av behandlingar, så är nyckeln till framgång en bra kommunikation mellan terapeut och klient!”

Mer om deep tissue och klassisk massage

Text Art Riggs Foto Istock