Bästa metoderna för mentalt välbefinnande

Vilken väg är bäst att gå för den som vill öka sitt mentala välbefinnande? Med ett stort utbud av olika metoder för att få oss att må bättre, har forskare gjort en stor metastudie, där data från över 53 000 deltagare ingick. 

Kriteriet var att de studier som var inkluderade var randomiserade, kontrollerade studier (den typ av studier som har högst evidensvärde).

Utifrån dessa studier framkom att de flesta metoder har effekt. Men två hade i synnerhet större effekt, nämligen mindfulness och positiv psykologi (med aktiviteter som ökar positiva känslor, beteenden och tankar). Även ACT (Acceptance and Commitment Therapy) hade effekt, även om den inte var lika stor som de tidigare nämnda.

Forskarna kom fram till att det inte främst är val av metod som avgör hur väl den fungerar, utan snarare hur långsiktigt och aktivt metoden används.

Studien finns publicerad i Nature Human Behaviour

Text Ulrika Hoffer Foto Istock