Bäst att somna mellan 22 och 23 på kvällen

Det är inte bara mängden sömn som har betydelse för vår hälsa, utan även när på dygnet du sover. Det visar ny forskning publicerad i tidskriften European Heart Journal – Digital Health.

I studien har man försökt identifiera den mest optimala tidpunkt för att somna, för att uppnå bästa möjliga skyddseffekt för hjärthälsa. Resultaten visar att mellan 22 och 23 verkar vara det fönster som ger bäst resultat.

Studien visar inte om det finns ett orsakssamband för timingen mellan sömn och hjärtproblem, men forskarna menar att såväl senare som tidigare sovvanor bidrar till att rucka på vår inre klocka. Det kan i sin tur få konsekvenser för vår hjärthälsa.

Studien utfördes genom att förse 103 712 deltagare med accelerometrar, som registrerade sömnmönstret under sex års tid. Drygt 3 000 deltagare fick hjärtproblem som gick att koppla till deras sömnmönster.

Deltagarna som somnade efter midnatt eller före 22 hade 25 procents ökad risk för att få hjärtproblem än de som somnade mellan 22 och 23. Att somna mellan 23 och midnatt gav en ökad risk på 12 procent.

I studien justerade man för faktorer som ålder, kön, sömnmängd, rökning, vikt, diabetes, blodtryck, kolesterolvärden, socioekonomisk status.

Viktigt att nämna är att studien inte antyder att sömntiderna i sig ger hjärtproblem, utan att det snarare kan handla om att sena sömnvanor kan vara förknippat med andra vanor som ger ökad risk, exempelvis stress, eller alkoholkonsumtion.

Källa: sciencealert.com

Text Ulrika Hoffer Foto Istock