Lönesättning och arbetsvillkor för spaterapeuter var på agendan vid ett möte med svenska spachefer.

Arbetsvillkor för spaterapeuter diskuterades på branschmöte

I januari deltog Kroppsterapeuternas generalsekreterare Desiree Blomberg på en träff med svenska spachefer. Syftet med deltagandet var att öka förståelsen mellan förbundets medlemmar och arbetsgivarna när det gäller bland annat lönesättning och arbetsvillkor. 

– Många upplever att de har svårt att rekrytera bra terapeuter och vi ville förmedla den risk de tar om de pressar ner lönerna som många gör i nuläget. Kan man inte få bra villkor vill ju allt färre utbilda sig till spaterapeuter. Det innebär att det blir ännu svårare att hitta och behålla terapeuter och det riskerar ju att utarma hela marknaden.

Samtidigt som lön och arbetsvillkor är centralt för förbundet, var det även värdefullt att få ökad förståelse för de villkor spaverksamheter har att rätta sig efter.

– De sitter med höga fasta kostnader och lyder under hotell- och restaurangavtal. För ett hotell handlar det om utnyttjande av lokalerna.  Då kan det vara en avvägning om man ska ha en spaavdelning eller ett par extra hotellrum. Vi gick igenom hur en budget ser ut för dem och det är tydligt att de är väldigt beroende av merförsäljning. Och blir en terapeut sjuk kan hela budgeten gå åt skogen. Visst är det bra att vi förstår varandra bättre, men det måste ändå vara drägliga villkor med begränsat antal behandlingar per dag och rimliga löner. Det tror jag de flesta som var där förstod, men det finns också en stor rädsla för ökade lönekostnader.

Ökade kostnader

På frågan om prissättningen för spabehandlingar borde justeras, för att ge bättre villkor för terapeuterna, nämndes friskvårdsbidraget som en begränsande faktor.

– En behandling får inte kosta mer än 1000 kronor för att kunna täckas av friskvårdsbidraget. Det innebär att priserna behöver anpassas till detta.

Senaste åren har inneburit en rad utmaningar för hotell- och spabranschen. Först var det pandemin och nu är det kostnader för el och hyra som skenar.

– Under pandemin fick de ta bort arbetsgivaravgifterna, vilket gjorde att de kunde få budgeten att gå ihop. Nu är den tillbaka och tillsammans med de höga elpriserna är det med och bromsar löneutvecklingen. Men det är inte hållbart att en utbildad spaterapeut ska bära bördan för yttre omständigheter och fasta kostnader. Därför är det viktigt att vi som förbund är med och påverkar, säger Desiree Blomberg.

 

Spaterapeuter – arbetsvillkor

  • Inom förbundet finns ca 180 aktiva spaterapeuter samt en rad hudterapeuter och massageterapeuter som arbetar på spaanläggningar.
  • Lönesättningen inom spa följer hotell- och restaurangavtalen, som innebär en minimilön på mellan 132 och 143 kronor i timmen, beroende på antal år i yrket.
  • En spaterapeut tjänar omkring 200 kronor i timmen, en siffra som användes som räkneexempel på mötet.
  • Arbetet för spaterapeuter är vanligen förlagt till kvällar och helger.

Text Ulrika Hoffer