I naturen har vi utmärkta förutsättningar att öva vår andning och öka vår medvetenhet kring den, säger Annelie Pompe.

Annelie Pompe andas som en världsmästare

Som fridykare och bergsbestigare har Annelie Pompe extrem erfarenhet av att befinna sig på platser där det inte finns någon – eller mycket lite – luft. För att klara de utmaningar som krävs på väg upp mot toppen på världens högsta berg eller ner mot 100 meters djup i havet, krävs en effektiv andningsteknik.

Annelie Pompe är professionell äventyrare och har bestigt den högsta bergstoppen på världens alla kontinenter. Hon är dessutom en av världens främsta fridykare, vilket innebär att hon tar ett (riktigt) djupt andetag och simmar rakt ner mot havets botten. Med hjälp av fenor och vikter har hon tagit sig ner till 126 meters djup. Utan fenor och vikter har hon dykttill ett djup på 98 meter. Det djupaste dyket var ett världsrekord.

För att klara det, har hon tränat upp sin förmåga att hålla andan i upp till sex minuter. Och som hon skriver i sin bok, ”En äventyrares guide till inre lugn”, så är det inte för att hon är bra på att hålla andan. Det är för att hon är bra på att andas. Och det har hon blivit av att träna sin andningsteknik målmedvetet. Det har Annelie Pompe gjort i större delen av sitt liv.

– Jag skulle nog säga att det var när jag kom i kontakt med yoga som 14-15-åring som jag verkligen fick upp ögonen för det här med andning. Dessutom har jag använt mig mycket av mental träning och där används andning som ett lugnande ankare.

En spegel av hur vi mår

Idag håller hon tysta retreats tillsammans med en psykolog, där yoga, meditation och andningsteknik är centrala delar. För en utomstående kan det tyckas lite oväntat, att en äventyrare också anordnar den totala motsatsen, lugn och tystnad. Men det tycker inte Annelie Pompe alls, utan menar att några av de allra största äventyren hon varit med om, är de inre resorna. Och då har hon ändå som sagt varit på alla jordens kontinenter och bestigt det hösta berget på varje kontinent.

– Andningen är väldigt central för hur vi presterar, den är en spegel av hur vi mår och det kan innebära en stor skillnad i vardagslivet. Som fridykare är förstås andningen innan ett dyk helt avgörande. Och i bergen är det avgörande för om jag ska nå toppen eller inte.

En av de starkaste upplevelserna hon haft i samband med att lära ut andningsteknik är dock inte i samband med dykning eller klättring, utan efter ett av de tysta retreaten hon håller:

– En kvinna som deltog kom fram till mig och sa att hon som tonåring hade läst i en veckotidning att om man vill se smal ut, så ska man dra in magen. Så hon hade dragit in magen i hela sitt liv. Under andningsövningarna hade det gått upp för henne att hon nog inte har dragit ett djupt andetag sedan hon var 15. Dessutom hade hon fått astma och som påverkade andningen negativt ännu mera. Nu fick hon äntligen sträcka ut lungorna! Men när man lär sig andas bättre och att hålla andan anpassar sig kroppen snabbt.

Andas djupt

Hon betonar vikten av att få ner andetaget djupt ner i lungorna. Det finns fler alveoler, lungblåsor, där än i övre delen. Djupa andetag aktiverar också det parasympatiska nervsystemet mer och ger ett större lugn. Något som är extremt viktigt inför ett fridyk, då ett stresspåslag ger högre puls som i sin tur ger ökad syreförbrukning. Och under dyket finns ingen tillgång till syre utöver det som gavs i sista andetaget med huvudet ovanför ytan.

– Andning är 50 procent av min träning och innebär dels olika andningsövningar, stretching av lungorna och musklerna kring bröstkorgen.

Att klara flera minuter under vattenytan utan att andas är inte bara en fråga om att klara syrebrist. Det är också en fråga om att öva upp toleransen mot koldioxid, som bildas och ansamlas i kroppen när vi inte andas ut. Ökade halter av koldioxid gör att vi automatiskt blir andfådda, och det fungerar varken uppe i den syrefattiga luften högt uppe i bergen eller på väg ner mot havets botten. För att öka sin tolerans tränar hon därför både styrka och kondition samtidigt som hon håller andan.

Hon poängterar också att när vi ”underandas” ger det inte bara sämre syresättning av blodet, utan även mindre effektiv borttransport av koldioxid, som kan bidra till huvudvärk och olustkänslor.

Lugnande andning hos tandläkaren

Trots att hon har ett professionellt förhållande till sin andning, så säger hon att anspänningar kryper inpå även henne och påverkar andningen negativt.

– Till vardags kommer jag också på mig själv med att spänna magen och andas ytligare när jag blir stressad. Jag, som tycker att jag är så bra på att vara medveten om min andning!

Sin andningsteknik använder hon även i vardagen:

– Jag gillar verkligen inte att gå till tandläkaren, så för att det ska fungera för mig, så förbereder jag mig både på väg dit och i väntrummet genom att andas lugnt och fokuserat.

Vardagen för Annelie Pompe är förutom äventyren att skriva böcker och föreläsa. Nyligen släppte hon sin tredje bok, ”Naturnära äventyr”, där hon tipsar om små och stora saker att göra i naturen. Allt från yoga och andningsövningar till klättring och paddling. Boken var planerad redan innan pandemin slog till och satte stopp för såväl nya rekordförsök i havet som klättringar ute i världen, men tajmingen var förstås bra, nu när allt fler fått tillfälle att utforska allt det vi har i vår närhet.

– I naturen har vi utmärkta förutsättningar att öva vår andning och öka vår medvetenhet kring den. Vi rör oss mer naturligt och kan andas djupare och mer harmoniskt. Du kan till exempel göra andningsövningar genom att hitta en rytm i andningen och sättet du går på; andas in på två steg, ut på två steg. Och passa på att njuta av dofterna!

Ställ en klocka

Andra tips är att ha en klocka som påminner om att dra djupa, medvetna andetag.

– Om man vill andas bättre, måste man göra det till en vana. Det kan till exempel hjälpa att ställa en klocka som påminner varje timme om att ta ett par djupa andetag. Det absolut viktigaste är att man gör det regelbundet och andas gör vi ju hela tiden, så det är inget extra som ska planeras in. Så det finns inga ursäkter, som det kan finnas med andra rutiner!

I sin bok beskriver hon andning som en bro mellan kropp och sinne, som en möjlighet at få tillbaka sinnet till kroppen, när tankarna spinner iväg.

– När vi blir oroliga och stressade, till exempel när vi tänker framåt på allt vi borde hinna, som vi inte hunnit. Eller när vi tänker bakåt på något som kanske inte blev så bra. Om man tar tillbaka fokus till andetaget, så kan det hjälpa en att komma tillbaka till nuet. För ett andetag händer alltid nu, säger hon och påminner om en viktig sak:

– Andas genom näsan i första hand, det gör stor skillnad! Framför allt när det är kallt eller pollen i luften. Luften filtreras i näsan och blir varmare när den når luftrören. I bergen gör det all skillnad. Man blir lätt andfådd och vill automatiskt andas genom munnen i så tunn luft, men nästan alla som andas genom munnen blir sjuka.

Fakta

Namn: Annelie Pompe
Gör: Professionell äventyrare, föreläsare och författare.
Rekord: Innehavare av världsrekordet i fridykning med fenor och vikter, på 126 meter.
Dessutom: Anordnar retreats med andningsövningar
Pandemistrategi: Utbildar sig. Bland annat till meditationslärare och helikopterpilot.

Text Ulrika Hoffer Foto Annelie Pompe, Pontus Engberg