Akupunktur och nervstimulering likvärdiga vid bäckensmärta

Mer än varannan gravid kvinna påverkas i någon grad av bäckensmärta. Var tionde kvinna har också kvarvarande besvär mer än tio år efter en förlossning.

Bäckensmärta under graviditeten kan också kallas foglossning. Men begreppet används inte längre lika ofta eftersom smärtan kan bero på flera förändringar i kroppen under en graviditet.

En avhandling från Göteborgs universitet har jämfört behandlingsmetoderna akupunktur och transkutan elektrisk nervstimulering, TENS. I studien lottades 113 gravida kvinnor till att antingen få akupunkturbehandling av en fysioterapeut vid tio tillfällen, eller att dagligen behandla sig själva i hemmet med TENS under fem veckor. Effekten av behandlingarna visade sig vara likvärdiga.

Kvinnorna i båda grupperna upplevde även förbättringar över tid. Omkring hälften av deltagarna nådde de allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet tre år efter förlossning.

Källa: Göteborgs universitet, gu.se

Text Ulrika Hoffer Foto Istock