Vanligt med preparat för att ändra kroppens utseende

Var åttonde person i åldern 16-25 år har använt eller använder preparat som är muskelbyggande eller har som syfte att förändra kroppens utseende enligt en studie från Högskolan i Gävle.

Utöver att användningen av preparaten är betydligt mer utbredd än författarna till studien hade förväntat, så visade undersökningen att det sociala sammanhanget och självbilden har stor betydelse.

– Det är tydligt att det sociala spelar stor roll, men även hur man ser på sin kropp. Om man har vänner som använder de här preparaten så ökar oddsen för användning 8-9 gånger, säger Göran Svedsäter, lektor i Idrottsvetenskap.

I den nya undersökningen är frågorna också lite bredare och riktar inte bara in sig på användning av dopingpreparat av typen anabola steroider. I stället använder man definitionen PIES, Performance and Image Enhanching Substances, som innefattar både lagliga och olagliga preparat. Gemensamt för preparaten är att de tas av människor som vill ändra sitt fysiska utseende, förbättra sin idrottsprestation eller både och.

Undersökningen ger även en insyn i hur unga svenskar ser på sig själva och sina kroppar. Hela 83 procent av kvinnorna har svarat att någon del av sin kropp inte är tillräckligt attraktiv. Vidare anger 21 procent av alla som deltog att deras sociala liv har blivit påverkat till följd av att de är missnöjda med sin kropps utseende.

Om studien:

Studien bygger på enkätsvar från svenska ungdomar. Enkätundersökningen har ett representativt urval från alla svenskar i åldern 16-25 oavsett geografisk hemvist och social kontext. De flesta liknande studier har varit snävare och riktat in sig på idrottsutövare eller någon annan undergrupp inom åldersspannet.

Källa: hig.se

Text Ulrika Hoffer Foto Istock