Tidig introduktion minskar risken för matallergi

Matallergi drabbar mellan två och fem procent av alla barn och kan allt från milda symptom som eksem till svårare och ibland livshotande reaktioner. Studier har visat att tidig introduktion av bland annat ägg och jordnötter kan minska risken för allergi hos barn med förhöjd risk att utveckla allergi. Det har dock saknats belägg för att det skulle ge en skyddande effekt för barn i allmänhet.

En ny studie har nu visat att barn som fick smakportioner av jordnöt, mjölk, vete och ägg redan från tre månaders ålder, hade en minskad risk för matallergi när de var tre år jämfört med en kontrollgrupp. Effekten i studien kunde främst förklaras av minskad risk för jordnötsallergi, den vanligaste allergin i studien, som var 0,7 procent i interventionsgruppen jämfört med 2,0 procent i kontrollgruppen.

Studien har skett i samarbete mellan Karolinska Institutet och Universitetet i Oslo, samt Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Oslo universitetssjukhus och Sjukhuset Östfold i Norge. Den omfattade 2 397 barn från Norge och Sverige som blev lottade till att delta i en av fyra behandlingsgrupper.

I Livsmedelsverkets råd om mat till spädbarn står att man tidigast från fyra månaders ålder kan låta barnet smaka små prov av vanlig mat, så länge det är så små mängder att de inte konkurrerar med amningen. Den tidigare introduktionen i studien verkar inte ha påverkat amningen – ungefär 90 procent av barnen i alla grupper blev ammade vid sex månader.

Studien identifierade inga säkerhetsproblem och inga allvarliga allergiska reaktioner på grund av den tidiga födoämnesintroduktionen blev observerade.

Enligt forskarna stöder deras resultat hypotesen att tidig och regelbunden introduktion av allergena livsmedel, snarare än senare eller att försöka undvika dem, kan minska risken för matallergi.

 

Källa: Karolinska Institutet, ki.se

Text Ulrika Hoffer Foto Istock