Etikett: ACT

ACT – vägen till ett fullt liv trots smärta och oro

Acceptance and Commitment Therapy, ACT, går i korta drag ut på att lära sig acceptera yttre omständigheter som inte går att påverka och att fokusera kraften till det som går att påverka. Terapiformen vinner mark i takt med att det vetenskapliga underlaget för ACT ökar. Långvarig smärta, social fobi och stressrelaterade sjukdomar behandlas effektivt med ACT.

ACT kan vara länk mellan behandling och förändring

Den avslappning en massagebehandling ger kan användas som en språngbräda för att göra värdefulla förändringar på andra områden i livet. Med Acceptance and Commitment Therapy, ACT, som länk mellan behandling och förändring kan du som personlig tränare och massageterapeut hjälpa klienter med långvariga smärtor, ångest eller depressioner.

Långvarig smärta – fixa eller leva med

Smärta är något vi instinktivt vill bli av med. I akuta lägen är det förstås bra, men vad händer när långvarig smärta inte ger med sig utan begränsar livet och riskerar att gå ut över den långsiktiga hälsan? Rikard Wicksell, docent och psykolog på Sektionen för Beteendemedicinsk Smärtbehandling på Karolinska institutet arbetar med en metod som går ut på att acceptera sin smärta och leva ett rikt liv ändå.