Stor skaderisk för motionslöpare

Mer än var tredje motionslöpare drar på sig skador. Oftast är det knäna, vaderna eller hälsenorna som råkar illa ut, och riskerna är lika stora oavsett ålder, kön eller löperfarenhet. Det visar en ny studie från Göteborgs Universitet.

Drygt 200 motionslöpare från Göteborgsvarvets anmälningsregister rekryterades och följdes upp under ett års tid. För att delta i studien skulle de ha löptränat i minst ett år, ha sprungit i snitt minst 15 kilometer per vecka under det senaste året och ha varit skadefria i åtminstone ett halvår. Deltagarna var män och kvinnor i åldrarna 18 till 55 år.

Deltagarna skrev träningsdagbok med uppgifter om träningsvolym och smärta. Det visade sig att en tredjedel av deltagarna skadade sig under studiens gång.

– Men om man tar hänsyn till de deltagare som inte fullföljde studien utan hoppade av är det rimligt att anta att nästan hälften av alla motionslöpare skadar sig under ett år, säger Jonatan Jungmalm, som utfört studien och är doktorand i idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Av de som blev drabbade av skador fick hälften besvär i knäna, vaderna eller hälsenorna.

Det fanns ingen skillnad i kön, ålder, löperfarenhet eller vikt mellan de som skadade sig och de som klarade sig.

Källa: forskning.se

Text Ulrika Hoffer Foto Istock