Muskler viktigt skydd vid fettlever

Runt en av fyra vuxna i världen uppskattas ha fettlever som inte orsakats av alkohol.

Förekomsten av fettlever i Sverige är troligtvis något lägre, men utgör redan i dag ett vanligt problem och förväntas öka i takt med att fetma blir vanligare.

Övervikt, stillasittande och typ 2-diabetes bidrar till att fler får fettlever. En studie ser nu att dålig muskelhälsa är en riskfaktor för följdsjukdomar och död. I en studie har forskare undersökt fettmängden i levern och muskelsammansättningen hos drygt 40 000 individer med magnetkamera.

En kombination av liten volym på lårmusklerna och inlagrat fett i musklerna bedömdes vara en ogynnsam muskelsammansättning.

– Vi ser att genom att titta på muskelsammansättningen kan vi förutse vilka personer med fettlever som har högst sannolikhet att dö, säger Jennifer Linge, doktorand vid  Linköpings universitet.

Källa: Linköpings Universitet

Text Ulrika Hoffer Foto Istock