Madeleine Bolander hyllas för sitt författarskap om Rosenmetoden

Madeleine Bolander tvekade länge inför valet av utbildning, men yttre påtryckningar fick henne att inse att Rosenmetoden var rätt väg. Sen tvekade hon länge inför möjligheten att skriva böcker om metoden. Men flitigt återkommande uppmaningar fick henne att våga. I år får hon utmärkelsen Årets medlem och uppmärksammas därmed för sitt arbete för att sätta Rosenmetoden på friskvårdskartan.

Att skriva en bok om Rosenmetoden är i sig en slags självmotsägelse. Grundaren Marion Rosen var mån om att metoden inte är förenlig med någon dokumentation, manual eller någon generell struktur, som är så självklar för många andra behandlingsmetoder. Helst skulle elever inte ens ta anteckningar på utbildningar, då metoden bygger på närvaro och intuition.

Det här är också något som kan göra det svårt att som utomstående försöka förstå vad Rosenmetoden är. Möjligen är det också något som bidrar till att metoden tappar mark.

Så att Madeleine Bolander har skrivit hela tre böcker om metoden är ett avsteg från det gängse. Och syftet är inte att ge ut handböcker eller manualer, blott att samla Rosenterapeuters berättelser och upplevelser av arbetet med metoden. Det är ett sätt att både belysa allt det metoden kan inrymma, samtidigt som det är ett historiedokument som spänner från Hans Axelsons första möte med Marion Rosen till de som är aktiva idag via pionjärerna som var tidigt ute med att utbilda sig till Rosenterapeuter i Sverige.

– Vi är alla trådar av den väv som utgör Rosenmetoden i Sverige, säger Madeleine Bolander.

Det är om henne den här artikeln handlar, men Madeleine Bolander har vigt större delen av sitt yrkesliv åt just Rosenmetoden och har med varlig hand gjort det många efterfrågat, skrivit böcker om metoden. Nu senast i boken Vara dom vi är, där hon samlat 33 Rosenterapeuters erfarenheter. Så det är ofrånkomligt att det här också blir en artikel om metoden.

Madeleine Bolander intervjuas av Lina Skandevall på Inspirationsdagen 2023 där utmärkelsen delades ut.

Vännen anmälde henne till utbildningen

Madeleines eget möte med behandlingsformen kom redan i unga år, då hon tog med sin mamma till ett informationsmöte på Axelsons Gymnastiska Institut. Det var tänkt som ett sätt att hitta hjälp för mamman, som var sjuk, men det var hos Madeleine Bolander intresset för metoden började gro.

– Jag har alltid vetat att jag ska jobba med människor och studerade psykologi, gick i psykoterapi och jobbade på förskola. Med tiden blev det tydligt att kroppen var minst lika viktig som orden för min del. Ord kollrar bort oss, de förmedlar bara sådant vi redan vet. Kroppen har ett större budskap, säger hon.

Det skulle dock ta en tid innan hon förstod att det var Rosenmetoden som var hennes väg. I stället började hon med en utbildning till massageterapeut. Det är hon glad för idag, även om hon har lagt det bakom sig som behandlingsform.

– Men efter ett tag var det en kompis till mig som sa ”nu är det dags!” Och så anmälde hon mig till utbildningen 1996.

Andning och mjuka händer centralt

För Madeleine Bolander är Rosenmetoden en brygga mellan kropp och ord. En session inleds med ett kort samtal, sedan fortsätter behandlingen på bänken. Där är det viktigt att känna sig inbäddad, eller ”höljd”, som Madeleine beskriver det. Sedan är det något av ett detektivarbete, där händerna håller delar av kroppen med samma spänning som finns i musklerna. Syftet är att spänningen i kroppen ska släppa och därmed även den känsla som sitter som en spänning i kroppen.

– Det går inte bara att prata eller att bara känna spänningar och jobba med musklerna.  Våra händer måste vara mjuka, vilket betyder vara öppna för att lyssna. Andningen är den viktigaste barometern vi Rosenterapeuter har. En massageterapeut töjer och drar, medan Rosenterapeuten genom sin beröring lyssnar in personen innanför spänningen… den han eller hon har möjlighet att vara, bortom de fysiska och mentala begränsningar som livet har format. Där någonstans öppnas möjligheten för klienten att möta sig själv. Marion Rosen sa att diafragman är bron mellan det omedvetna och det medvetna. Därför går det inte bara att gå in i en behandling och tro att man ska fixa något. Man kan inte forcera något i Rosenmetoden och ibland kan det hända att själva effekten kommer först en tid efter en behandling.

Det är fortfarande svårt för en utomstående att förstå vad det hela handlar om. Manuella tekniker i samarbete med lyssnande kanske? Massage i kombination med samtal kanske?

– Det är varken det manuella eller orden som är syftet, utan det vi eftersträvar är själva släppandet. Eftersom det är där omedvetna saker kan flyta upp och bli medvetna. Ibland släpper kroppen spänningen först, sedan släpper känslan. Ibland är det tvärtom. Men visst finns det en Rosenanatomi, där vissa områden kan ge vissa ledtrådar.

Madeleine Bolander

Madeleine delar sin tid mellan att ge behandlingar och att skriva böcker.

Röja begränsningar och skav

Hon betonar att en behandling inte ska ses som någon prestation, i stället är det själva upplevelsen som står i fokus.

– Det kan hända att någon kommer och säger ”Jag behöver prata om det här…”. Då säger jag att ”Ok, det där vet du redan. Låt oss nu se vad kroppen säger, för att förstå vad som ligger bakom.” Syftet är att röja begränsningar, sådant som skaver i livet eller i kroppen. Då behöver vi ge oss tid att utforska gränslandet mellan det vi redan vet och det vi inte vet.

Det låter ganska krävande att vara Rosenterapeut, där varje behandling är en stor övning i lyhördhet och intuition. Hur gör du för att skydda dig själv?

– Nu jobbar jag bara tre dagar i veckan med behandlingar och har kanske tre eller fyra klienter per dag. Och så avsätter jag tid mellan varje behandling. Det var helt annorlunda som massageterapeut. Då kunde jag ha klient efter klient utan paus. Det går inte som Rosenterapeut.

De dagar hon inte behandlar jobbar hon som författare. Skrivandet har alltid funnits med i Madeleine Bolanders liv och är ett sätt att kombinera intresset för det självbiografiska och den personliga utvecklingen. De två första böckerna ”Hela Du – Kropp Huvud Känsla” och ”Våga andas ut” publicerades 2014 och 2015. De beskriver grunderna i Rosenmetoden, den senare med tonvikt på andningen. Den första boken har på önskemål från Rosenmetodens skola i England översatts till engelska. Böckerna har också varit en viktig dörröppnare för Madeleine Bolander som företagare.

De har hjälpt mig att nå ut bredare och jag har blivit inbjuden att hålla föredrag på bland annat Axelsons.

Föra traditionen vidare

Och just det att nå ut på bredare front är viktigt för Madeleine Bolander, även om hon upplever att många inom Rosenmetoden har inställningen att det som ska komma, kommer till oss automatiskt.

– Så har det inte varit för mig. Jag har behövt tala om att jag finns och marknadsföra det jag erbjuder. Det här är ju mitt yrke och då ser jag det inte som något konstigt att man marknadsför sina tjänster. För mig har det varit viktigt att våga lita på att jag kan försörja mig på det arbete jag gör. I slutändan handlar det om att jag som Rosenterapeut ska ha energi att kunna hjälpa så många som möjligt.

På samma sätt måste det finnas en vilja att i viss mån beskriva vad en Rosenterapeut kan bidra med och vad en behandling kan innehålla. I synnerhet nu, när varken Marion Rosen eller Hans Axelson finns med längre, de som var de stora ambassadörerna för metoden.

Det visar sig också att så länge Marion Rosen levde var deltagarantalet på utbildningarna stort. Nu har det dalat, och kanske har det varit så starkt knutet till henne och för Sveriges del Hans Axelson. Men alla vi som är verksamma är en del i det här ledet och för att intresset ska kvarstå för det vi gör, är det viktigt att vi sprider kunskapen.

För Madeleine Bolander är nästa utmaning att skriva en bok tillsammans med sin mamma. Den bygger på självbiografiskt material och arbetet har varit en viktig del i förståelsen för relationen till mamman.

– Hon skriver allteftersom och skickar till mig på mejl. Så sammanställer jag och knyter ihop de olika delarna. Det är ett fantastiskt sätt att stärka relationen mellan oss.

Fakta

Namn: Madeleine Bolander
Gör: Rosenterapeut med egen verksamhet samt författare
Aktuell med: Årets medlem 2023 och nya boken Vara dom vi är
Verksam i: Stockholm
Utbildningar: Rosenterapeut, massageterapeut samt flertalet skrivarutbildningar, bland annat på Skrivarakademin.
Antal år i yrket: 30

Text Ulrika Hoffer Foto Annika Falkuggla