Kerstyn Håkansson: ”Rädsla förstärker många gånger yrsel”

Karusellyrsel, generell ostadighet eller en känsla av att allt gungar. Som fysioterapeut möter Kerstyn Håkansson både patienter som drabbats av akut yrsel och de som haft problem under en längre tid och beroende på hur patienterna beskriver sin yrsel, kan hon många gånger ge behandling och stöd till den som drabbas.

– Det är viktigt att utreda de bakomliggande orsakerna till yrsel. Ibland är patienterna outredda, men anamnesen ger många ledtrådar om orsaken och fysioterapi kan vara aktuellt parallellt med att fortsatt utredning pågår.

Hur länge yrseln pågått, i vilka perioder, är det konstant känsla av ostadighet, hur beskriver patienten symtomen och så vidare är sådana frågor som ger ledtrådar.

– Yrsel beskrivs på många olika sätt och ibland är det tydligt att det är just yrsel. I vissa fall rör det sig mer om dålig balans. Ibland är det biverkningar av mediciner som ger symptomen.

Funktionell yrsel, det vill säga yrsel som inte visar sig ha någon fysisk orsak, bör ändå hanteras menar hon:

– Det kan vara information, stöd och beteendeterapi. Många gånger kan det bli bättre och det går ofta att lära sig hantera situationen genom att man förstår och minskar sin rädsla. Rädsla förstärker många gånger yrseln.

Manövrar för att minska yrsel

Som fysioterapeut kan hon hjälpa patienten med manövrar för att minska yrsel vid kristallsjuka, träna balans och ge stöd för egenvård om yrseln leder till spänningar.

– Nästan alla har spänd nacke till följd av sin yrsel och det behöver man fånga upp, då det kan förstärka yrselkänslan.

Uppmuntran till mikropauser, att medvetandegöra spänningar, avspänningsövningar, ergonomi, stärkande övningar och egenvård i form av massage och stretching kan vara några av de åtgärder som hon som fysioterapeut kan hjälpa till med. Manuell behandling kan ibland vara aktuellt, men då i syfte att ge redskap för egenvård.

– Många som har långvariga besvär har kraftigt nedsatt funktion. De har ofta genomgått olika utredningar, sjukskrivning, kan inte jobba och upplever stor oro. Ibland kan det ha pågått i ett år och även om yrseln inte avtar direkt, så kan jag som fysioterapeut vara ett stöd i processen att våga röra på sig, för att successivt återgå till ett vanligt liv med jobb, umgänge, träning och hoppfullhet.

Hon tycker att det är en tacksam grupp att jobba med som fysioterapeut, då det ofta är samma mekanismer som vid smärta, där det också kan börja akut och sedan gå över i långvarig smärta.

– Livet krymper, man isolerar sig och undviker sådant som men tidigare gjort. Att då kunna hjälpa en person att återta de delarna av livet som man undviker är ofta mycket tacksamt.

 

Semonts manöver

Vid kristallsjuka är Semonts manöver vanligaste åtgärden som kan ge lindring ganska snabbt och som patienten kan lära sig att göra själv eller med stöd från en terapeut.

  1. Sätt patienten på britsen.
  2. Vrid patientens huvud åt motsatt håll mot den sida där hen blir yr. Hjälp patienten att lägga sig hastigt ner på yrselsidan, med huvudet lätt bakåtvinklat så att näsan pekar snett uppåt. Låt patienten stanna kvar i positionen tills yrseln har gått över, gärna lite till.
  3. Hjälp sedan patienten över snabbt till andra sidan, nu med näsan pekande snett nedåt, i cirka två minuter. Hjälp patienten sakta upp igen. Upprepa rörelsen tre gånger.

Vid yrsel på båda sidor, kan du göra manövern tre gånger åt varje sida.

Utförliga instruktionsfilmer finns att hitta på Youtube.

Text Ulrika Hoffer Foto Ulrika Hoffer

Relaterade artiklar