Hög vilopuls riskfaktor för demens

Hög vilopuls kan vara en oberoende riskfaktor för demens, visar en studie från Karolinska institutet. Vilopuls är enkelt att mäta, och går att sänka med hjälp av motion eller medicin. Därför tror forskarna på nya möjligheter med att mäta vilopuls hos äldre.

Att mäta vilopuls hos äldre kan bli ett sätt att upptäcka personer med högre risk för demens. Det kan också göra det möjligt att förebygga sjukdomen i ett tidigt stadium, menar forskare vid Karolinska Institutet.

– Vi tror att det kan vara värdefullt att undersöka om vilopuls går att använda för att identifiera patienter med hög risk för demens. Om vi då kan följa deras kognitiva utveckling mera noggrant och tidigt föreslå insatser kan vi potentiellt fördröja utvecklingen av demens, vilket kan bidra till att förbättra deras livskvalité, säger Yume Imahori, postdoktor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Vilopuls på mer än 80 slag per minut

Den aktuella studien undersökte om vilopuls var förknippat med demens och kognitiv nedsättning – oberoende av kända riskfaktorer som hjärt-kärlsjukdom. Och följde 2 147 deltagare – 60 år eller äldre och boende i Stockholm – i upp till 12 år. Slutsatsen blev att personer med en vilopuls på 80 slag per minut eller mer i genomsnitt hade 55 procent högre risk för demens än personer med en puls på 60–69 slag per minut.

Sambandet hög vilopuls och demens

Sambandet mellan hög vilopuls och ökad risk för demens kvarstod också efter det att forskarna tagit hänsyn till andra faktorer som kan störa resultatet, som olika hjärt-kärlsjukdomar. Och de noterar också att slutresultatet kan ha blivit påverkat av oupptäckta hjärt-kärlhändelser, och av att flera deltagare med hjärt-kärlsjukdom dog under uppföljningsperioden och därigenom inte hann utveckla demens.

Det går inte att fastställa något orsakssamband i studien, det vill säga att hög vilopuls orsakar demens, men däremot kan det finnas flera möjliga förklaringar till varför hög vilopuls kan kopplas till högre risk för demens – inklusive bidraget från bakomliggande hjärt-kärlsjukdom och riskfaktorerna bakom dessa, stela pulsådror, samt störningar i det autonoma nervsystemet.

Tre slutsatser av studien:

  • Förhöjd vilopuls var associerad med ökad risk för demens hos äldre vuxna.
  • Sambandet var oberoende av hjärt-kärlsjukdomar.
  • Förhöjd vilopuls var också associerad med accelererad kognitiv nedgång.

 

Källa: ki.se

Text Ulrika Hoffer Foto Istock