Fritt fram för motion vid postcovid

Personer som lider av postcovid har avråtts från att motionera för att inte riskera att symtom förvärras. Men nu kan forskare från Karolinska institutet visa att måttlig träning inte behöver vara skadligt.

Personer som drabbats av postcovid upplever ofta symtom som extrem trötthet, andfåddhet, hög vilopuls och muskelsvaghet. Symtomen blir ofta förvärrade av ansträngning. Det här har lett till att postcovid-patienter blivit avrådda från att motionera.

En studie visar nu att det här sannolikt är en för strikt rekommendation. Forskare vid Karolinska institutet har låtit personer med postcovid – och en kontrollgrupp utan symtom – genomföra tre olika träningspass.

De fick ägna sig åt högintensiv intervallträning, medelintensiv träning samt styrketräning i en slumpartad ordning med några veckors mellanrum.

I samband med träningspassen kontrollerade man deltagarnas symtomnivåer. De fick även lämna blodprov, göra ultraljud av hjärtat samt undersöka lungkapacitet och muskelstyrka. Motionärerna fick också genomgå neurofysiologiska tester och muskelbiopsier.

Resultatet visade att patienterna med postcovid klarade träningspassen lika bra som kontrollgruppen och fick inte förvärrade symtom, även om de hade mer symtom från start.

Studien visade dock att vissa skillnader fanns. Bland annat led 62 procent av deltagarna med postcovid av myopati; en förändring i muskelvävnaden som försämrar musklernas förmåga.

Källa: Karolinska Institutet, ki.se

Text Ulrika Hoffer Foto Istock