Taktil stimulering – som behandling och förhållningssätt

Taktil stimulering är en behandlingsmetod som tagit fasta på forskningen som finns om hormonet oxytocin och dess positiva effekter på hälsan. Bland effekterna finns allt från minskad stress till bland annat sänkt blodtryck, minskad smärta, bättre anknytning och bättre matsmältning.

De positiva effekterna av beröring är inga nyheter för kroppsterapeuter. Det kan ändå vara värt att lyfta fram den medvetna beröringen som ett fantastiskt sätt att öka välmående hos alla människor. Kristina Persson är lärare i taktil stimulering och kom själv i kontakt med metoden i sitt arbete med personer med hjärnskador. När hon fick frågan om hon ville utbilda sig till beröringsterapeut sa hon ja direkt. När hon ett ett par år senare ville vidareutbilda sig till lärare fick hon utbildningen delfinansierad mot att hon i sin tur utbildade personal inom omsorgen i Malmö.

– Jag har nära kontakt med Kerstin Uvnäs Moberg, en av de främsta forskarna på området oxytocin och beröringens verkan. Det fick verkligen igång beröringen hos mig själv som gav kunskap om min egen kropps funktion.

Taktil stimulering som förhållningssätt

Taktil stimulering är en mjuk form av behandling som även kan användas som ett förhållningssätt i arbetet inom vård och omsorg, utan att utgöra en behandling. Ursprungligen är metoden utvecklad av Gunilla Birkestad. Inom taktil stimulering kan man utbilda sig i tre steg, grundutbildningen är beröringspedagog, därefter finns vidareutbildning till taktilterapeut och slutligen finns en lärarutbildning i metoden taktil stimulering/taktil touch.

Taktil stimulering ges som en behandling, där mottagaren ligger inbäddad i täcken och terapeuten blottar en kroppsdel i taget och behandlar med strykningar enligt en förutbestämd struktur. Det är inte en ”lätt massage”, utan just strykningar med tryck motsvarande en arms tyngd. Den kan även användas inom vård och omsorg för att öka kroppsmedvetenhet hos bland annat personer med demens och nervskador.

– Beröringen är då en del i vardagen, i det arbete vi redan gör. Till exempel på morgonen när det är dags att stiga upp, så stryker man från axlar ner till händer, från höft till fot. Eller när en person med demens ska äta, så stryker man längs armarna och det kan liksom väcka liv i kroppsdelar som en dement person kan ha nedsatt kontakt med. Kroppsuppfattning är en färskvara och att stimulera den är att bidra till självständighet.

Kristina Persson utbildar inom taktil stimulering

Kristina Persson är rektor och delägare på Skola för beröring.

Dämpar ångest och väcker nyfikenhet

Det kan även vara ett bra redskap för att få oroliga personer med demens att somna lugnare och att bibehålla balans och förmåga till fysisk aktivitet.

– Taktil stimulering är ångestdämpande, skapar nyfikenhet och ökar intresset för omgivningen. Hos personer med ångest eller demens kan det vara ett steg till att våga gå på en promenad.

Hon påpekar att medveten beröring även har en positiv inverkan på medarbetare inom vård och omsorg:

– De som är utbildade beröringspedagoger blir ofta kvar på sin arbetsplats under längre tid, det ger ett redskap för ökad arbetslust. Att använda sina händer medvetet bidrar till en ökad hälsa hos beröringspedagogen själv – man blir sällan förkyld eller infekterad.

Taktil stimulering – så går en behandling till:

En behandling börjar med ett kort samtal om hälsotillstånd och med information om hur behandlingen går till. Utmed hela behandlingen är det viktigt att personen får information och känner sig trygg med vad som händer och vad som ska hända.

Därefter bäddas personen ner med handdukar, kudde och täcke. En kroppsdel i taget frigörs och behandlas med tydliga strykningar enligt en bestämd struktur. Det är en viktig del i behandlingen, att det är samma varje gång och att den som får behandling känner igen förloppet. Armar, händer, ben, fötter, ansikte, huvud, nacke och rygg behandlas. Behandlingen kan anpassas för beröringskänsliga och inga intima kroppsdelar berörs. Under en behandling håller man sig vaken även om det kan vara lätt att somna, men strykningarna hjälper till att motverka det.

Efter 40-45 minuter avslutas behandlingen och personen får resa sig upp i lugn och ro. Att begränsa behandlingstiden är viktigt, då det är den tid som hjärnan kan vara fokuserad. Efter 40-45 minuter är det lätt att bli lite rastlös och vilja börja röra på sig.

Efter en behandlingsserie känner många stor skillnad. Många som väljer taktil stimulering är drabbade av stress, oro eller ångest i olika former, men metoden används även preventivt och många upplever att de blir mer fokuserade och får förnyat intresse för jobb och fritid.

Oxytocin

Vid taktil stimulering behandlas receptorer i huden som bidrar till frisättning av peptidhormonet oxytocin som kan bidra till bland annat:

  • Förbättrad matsmältning
  • Smärtlindring
  • Minskad stress
  • Ökad fertilitet
  • Anknytning mellan barn och förälder
  • Förbättrad kroppsuppfattning
  • Minskad ångest
  • Sänkt blodtryck (om det är högt)

Text Ulrika Hoffer Foto Istock/Privat (porträtt)