Katarina Blix arbetar med sorgebearbetning.

Att möta människor i sorg och kris

Nära anhöriga som går bort, anställningar som avslutas, relationer som tar slut och konflikter som inte går att lösa är bara några av de situationer som livet kan ställa oss inför och som kan orsaka svår smärta och sorg. Katarina Blix Lundqvist arbetar med sorgebearbetning och tipsar om vad du som kroppsterapeut kan tänka på när du möter klienter i sorg och kris.

Vi har alla mött människor som går igenom sorg och tuffa processer och som kroppsterapeut har du sannolikt mött än fler. För det ligger ju nära till hands i en stressig, svår situation att gå på en stunds avkopplande behandling för att få en paus från sorgen och smärtan. En del tar tillfället i akt att dela med sig av sina upplevelser, som du som terapeut kanske också känner i form av spänningar och stela muskler.

Men att ta på sig rollen som samtalspartner kan vara vanskligt, även om viljan att hjälpa och ge goda råd finns. Det kan tära på dig som terapeut och välmenande råd kan landa fel hos klienten, om du inte har verktygen för att hantera situationen.

Katarina Blix Lundqvist arbetar med sorgebearbetning och betonar värdet i att ”bara” lyssna på sin klient utan att börja komma med goda råd och förslag på lösningar.

– Som kroppsterapeut kan du gärna kan lyssna och notera vad som händer med en klient som kanske börjar gråta om spänningar släpper under en behandling. Men inte börja ställa frågor och komma med goda råd – utan att ha blivit tillfrågad om det.

– Jag har själv varit med om hur jag närmast blivit intervjuad om min process under massagebehandlingar, för visst kan det hända att man börjar gråta eller reagerar när man får hjälp att lätta på spänningar. Men det är inte alls säkert att man vill prata om det. Då kan det vara bättre att bara notera det som händer och arbete vidare, säger hon.

Säga farväl till sorgen

Metoden för sorgebearbetning som Katarina Blix Lundqvist arbetar utifrån bygger på att man under ett antal träffar ritar upp sina förluster och relationer kopplade till dessa, som sedan rangordnas, bearbetas och tas farväl av. Processen innebär både att man bearbetar, ber om ursäkt och förlåter, samt avslutar processen genom att skriva ett brev där man säger farväl till den smärta sorgen och förlusten innebär, som man läser upp för sin sorgebearbetningsterapeut. Som bara lyssnar, utan att flika in eller ge goda råd.

– Klienterna kommer på åtta träffar och däremellan är det egna arbetet centralt.

– De som kommer är personer som lever med sorg och smärta, som på olika sätt hindrar dem från att gå vidare i livet. En del söker samtalsterapi, andra går till massageterapeut för att koppla av. Sorgebearbetning kan vara ett alternativ eller ett komplement.

Metoden är utvecklad i USA och Katarina Blix Lundqvist kom själv i kontakt med metoden via en bok om sorg, som hon blev rekommenderad att läsa när hon bytte yrkesbana från kultursektorn till begravningsbyrå.

Våga lyssna

Katarina Blix Lundqvist efterlyser generellt sett större mod från medmänniskor att våga lyssna och vänta in en person som verkar gå igenom en sorgeprocess.

– Prova det istället och hejda eventuella impulser att komma med goda råd och lösningar, som du kanske ändå inte har. Istället för att jamsa med eller komma med nervösa konstateranden som ”det går säkert över!” kan det vara fullt tillräckligt att bara vänta in och säga något som ”det låter väldigt jobbigt”. På så vis bekräftar du personens känslor, utan att komma med en massa goda råd.

Ibland kan situationen vara den omvända, speciellt för en kroppsterapeut. Att man helt enkelt får lite väl mycket förtroende och får fungera som samtalsstöd kring saker som kanske ligger långt utanför den egna kompetensen att hantera. Katarinas råd är att försöka att inte ställa följdfrågor, försök att inte hänga på i samtalet, utan avled genom att säga ”det låter som om du behöver någon att prata med om det här” och påminn om att det här är klientens stund för lugn och avkoppling.

– Får man en direkt fråga kan man ju helt enkelt säga att man har hört att många får hjälp genom sorgebearbetning eller samtalsterapi och så kan man ju tipsa klienten om att söka sådan hjälp. Det är ok, man behöver inte göra sig till samtalsterapeut.

Och skulle samtal uppstå är det skillnad på hur man säger saker.

– Om du har en klient som börjar gråta, exempelvis, kan man ju bara fråga öppet ”vad är det som händer nu…” istället för att tipsa om att det kanske är dags att byta jobb…

Bra att tänka på när du möter klienter med sorg

  • Undvik att komma med goda råd och lösningar.
  • Lyssna, vänta in och se personen i ögonen.
  • Föreslå eventuellt att personen söker hjälp för att komma vidare.
  • Bekräfta känslorna men intellektualisera inte.
  • Undvik att ställa frågor, avled hellre och hjälp klienten att fokusera på nuet och behandlingen.

Läs mer om sorgebearbetning

Text Ulrika Hoffer Foto Privat